OM

Ett rum för jorden rymmer en ateljé och verkstad, ett gallerirum samt plats för kurser och workshops.

Ett rum för Jorden är ett konstnärligt projekt som kretsar kring en världsbild formulerad i boken Människomärke. En berättelse om behovet av en samhällskropp djupt rotad i den enda jord trädet kan växa ur.  Trädet är en metafor för människovärdigheten. 

Foto: Ted Castro | Erik Wennerstrand

Allt är ett och samma
här i den uppgående
solens land

Trädkronans blomning
och skuggans
ödesbestämda vandring
mot sin källas rot

Allt är solens kölvatten