OM

Ett rum för jorden rymmer Erik Wennerstrands ateljé och verkstad, ett gallerirum samt plats för kurser och workshops.


Foto: Ted Castro | Erik Wennerstrand

Allt är ett och samma
här i den uppgående
solens land

Trädkronans blomning
och skuggans
ödesbestämda vandring
mot sin källas rot

Allt är solens kölvatten