OM

Ett rum för jorden rymmer en ateljé och verkstad, ett gallerirum samt plats för kurser och workshops.

Ett rum för Jorden är ett konstnärligt projekt som kretsar kring en världsbild formulerad i boken Människomärke. En berättelse om en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld stammar från.

Foto: Ted Castro | Erik Wennerstrand

Allt är ett och samma
här i den uppgående
solens land

Trädkronans blomning
och skuggans
ödesbestämda vandring
mot sin källas rot

Allt är solens kölvatten