MÄNNISKOMÄRKE

Människomärke
Utgivningsdatum: 25 mars 2022
Antal sidor: 88
ISBN: 978-91-89559-36-3
www.ekstromgaray.se

Människomärke finns nu att köpa på:
www.bokus.com
www.adlibris.com
www.akademibokhandeln.se

Arbetet med Människomärke påbörjades 2012. Motivvärlden i Människomärke fick liv i och med Den orangea boken som sammanställdes 1993. En svit om 17 akvareller. Sedan Den orangea boken har jag arbetat vidare med att utveckla motivvärlden bit för bit, kapitel för kapitel. Människomärke innehåller 19 bilder och en text i 21 avsnitt. Sedan 1993 har trädet varit en ständig följeslagare. När jag avbildar ett träd är det inte trädets utseende som är det huvudsakliga motivet. Det huvudsakliga motivet är orsaken bakom trädets växande. Allt är en enda levande organism. Trädet är organismens ryggrad och en metafor för människovärdigheten. Trädet måste förhålla sig till ondskan för att kunna växa och blomma. Människan är trädets rot. Människomärke handlar om den fred organismen lever av.

4.

Vattnet
Det förkroppsligade ljuset var hos mig
Stjärnans ljus var havets flykt ur det fängelse vars spricka i muren stjärnan var
Sprickan sträckte sig in i min egen kropp och märkte mig som människa
Människomärke
Sårmärke i fattigdomen
Blomma på trädets stam

Stjärnan
Ljusets förstfödde
Fredsmäklare och världsnav
Krigets farväl

Bryts freden slocknar ljuset
Slocknar ljuset torkar vattendroppen ut
Människosläktets frö

7.

Godheten sträcker oss sin hand var gång solen stiger lodrätt upp ur
horisonten
Att gripa tag i för att aldrig släppa taget om människohanden
En annan världs närvaro i vår
Vi är av två världar förenade i en
Den öppna handen
Morgonens sol

Människokroppen har händer
Händer har människokropp
Händer bär människokroppen som händer bär verktyg

Min kropp är en spade i mina händer
Min kropp är en vev förankrad i en axel av ljus
Jag vevar för kontakt med ljuset i mina ögon

Vad rörelsen runt axeln berättar
Att jag aldrig når fram till det jag jag redan är
Jag är därför att vi är

I det ögonblick jag möter en annan får jag liv
Vi får liv
Jag har inget liv om inte vi har liv

Vi är varandras speglar
Jag vevar för vår skull
Organismens

19.

Organismen
Samhällskroppen vi delar och bär tillsammans
En kropp med ett hjärta som slår så länge vi lever i fred med moderskapet

Det för människan naturliga
Att vara mänsklig
Att hjälpa en moder föda sitt barn

Mänskligheten
Organismens nationalitet
Vår patriotism
Bokstavligen måttet på hjärtats hälsa

Vi är här för att hålla organismen vid liv
Vi hjälper barnet till världen utan att fråga varför

EW