SKULPTUR

Oxen som drar plogen. Träskulptur.

Gravitation. Betong.
 

Frågorna. Bemålad träskulptur.

Himmel och jord. Trä

Att göra dag av natt. Trä

Sfär. Trä

Morgondagen. Betong.

Må cirkeln förbli obruten. Brons.

Sluten form med skärningspunkt. Bemålad träskulptur.

Figur i rött. Bemålad träskulptur.