SKULPTUR

Oxen som drar plogen. Träskulptur.

Gravitation. Betong.
 

Frågorna. Bemålad träskulptur.

Mor & barn. Gjutjärn

Att göra dag av natt. Trä

Sfär. Trä

Morgondagen. Betong.

Må cirkeln förbli obruten. Brons.

Sluten form med skärningspunkt. Bemålad träskulptur.

Figur i rött. Bemålad träskulptur.