ERIK WENNERSTRAND 

I skulptur, dikt och bild vill jag gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld stammar från. En kropp med ett hjärta som slår så länge vi lever i fred med moderskapet.

Sedan 1993 arbetar jag med en berättelse om trädet, Jorden och människan. En berättelse om skönheten och hennes syskon sårbarheten. Varandras spegelbilder.

Ett rum för Jorden rymmer min ateljé och verkstad, ett gallerirum för tillfälliga utställningar samt rum för workshops, föredrag och andra aktiviteter.

Ett rum för Jorden är en plast öppen för tankar som rör vår tid med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med. Boken Människomärke redogör för projektets världsbild.

Erik Wennerstrand

Foto: Karin Asmundsson | Erik Wennerstrand