STOCKHOLM-KIRUNA TUR OCH RETUR

Stockholm-Kiruna tur och retur
Ett kringresande konstprojekt genom svensk glesbygd. Projektet rymde skulptur, dikt och bild samt spoken word framträdanden. Utställningar ägde rum i Söråker, Örnsköldsvik, Bräcke, Hoting, Kiruna, Haparanda och Sveg.