ÖPPET

Öppet
Projekt utan uppenbart syfte.
Ett enkelt rum på Klevgränd i Stockholm. Två stolar och ett bord. Ingen försäljning. Ingen konst. Ingenting annat än vad som kan komma ut av ett möte.