MODELLER OCH SKISSER

Tree and vault of heaven, ceramic
Heaven and earth, cement.
Light and shadow, wood.
vax
Light, wood
Natten och solen