TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

Katerina Mistal
Trädgården
Fotografi
15 june-15 september 2019

Ett rum för Jordens utställningsrum visade under perioden 15 juni - 15 september 2019 Katerina Mistals “Trädgården”. En serie om fem stycken fotografier i vilka ljuset och växters rörelser möter varandra och samverkar. Bilder med ett perspektiv som kanske inte är människans. Som utan att vara insmickrande beskriver den djupa kunskap hos en livsform som lagbundet och metodiskt strävar efter att fullkomna sin bestämmelse. En rörelse utan ände. Motiv som vittnar om att det är vägen som är mödan värd.

Green Fotografi 30x30 cm © Katerina Mistal (2019)“Trädgården”
I en närbild av växtens gröna blad försöker kameran följa spåren och skriften som lagras i plantornas förflutna. Bladens logistik bildar linjer som följer ljuset och skapar en illusion av växtens rörelse. Kameran försöker följa rörelsen för att hitta dess början och slut. Men istället kretsar rörelsen längs samma bana och möter så småningom sig själv. Jag är intresserad av den invecklade relationen mellan bild, ljus och rörelse. I det föreliggande fotomaterialet försöker grönskan att tala för sig själv. Bladen följer en rörelse som uppstår i intervallen mellan olika hastigheter av ljus. Att följa bladens rörelse gör det möjligt att närma sig den rörelse som har gjort att växten kan rota sig i landskapet. Tanken på en botanisk trädgård inspirerar mig. Hur den relation mellan hastigheter, intervaller och ljus som hör hemma där kan omvandlas till fotografi.

Katerina Mistal, Stockholm, 8/6- 2019Katerina Mistal bor och arbetar i Stockholm. Hon är konstnärligt utbildad i Stockholm, Prag och New York och har ställt ut på ett flertal platser i Sverige och Europa. 2014 tilldelades hon Hasselbladstiftelsens stipendium avseende en vistelse på Villa San Michele, Capri, för att där arbeta med en bok om projektet “Mapping Europe”. Katerina Mistal arbetar huvudsakligen med video och fotografi inom ramen för installationens formspråk.

Katerina Mistal: “I en serie fotografier från utkanten av Europa försöker jag hitta ett perspektiv som återspeglar min tolkning av var Europa står idag i förhållande till stora migrationsflöden och föränderliga gränser. Fotoserien ”Mapping Europe” undersöker landskapet och kontinenten som en symbol för landet och kulturidentiteten. Jag är intresserad av hur transnationella liv idag påverkar identiteten och vårt förhållande till Europas geografi. Mitt intresse för gränser och olika sorters avgränsningar gjorde att jag besökte gränslandskap och utsiktsplatser in Europe. I serien “Mapping Europe” står unga människor längs en kustlinje på olika platser i Europa. Det finns inga gränser och istället blir kustlinjen vad som definierar och anger ett landområde. Efter att ha utforskat och använt mig av detta tillvägagångssätt under en period av år, påbörjade jag 2011 en porträttserie med barnen som har någon form av anknytning till platsen eller bor i samma område. ”Mapping Europe” skildrar barn som bor vid de yttre gränserna i Europa. På olika öar och enklaver. Enklaver som ibland kan tillhöra en annan kontinent. Alla dessa platser har en historisk betydelse”

Bilder från ”Mapping Europe” har tidigare visats på Fotografins hus i Stockholm, på Nordens hus i Reykjavik, på Ålands konstmuseum och på Backlight Photo Festival i Tammerfors och nu senast på Arbetets museum i Norrköping.www.katerinamistal.com