ERIK WENNERSTRANDS
UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT

  

Öppen Ateljé, lördagen den 28 maj kl 12-16.


Skulptur i gjutjärn och granit för Örebro Norra Kyrkogård, monteras vår 2022.


Art Test Field, skulpturutställning, Alvaret, södra Öland 11 juni 2022 t.o.m. augusti 2023.


Grupputställning, Italienska Palatset, Växjö, 13 juli-13 augusti 2022.