ERIK WENNERSTRANDS
UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT

  


Skulptur i gjutjärn och granit för Örebro Norra Kyrkogård, invigning höst 2022.


Art Test Field, skulpturutställning, Alvaret, södra Öland 11 juni 2022 t.o.m. augusti 2023.