ERIK WENNERSTRANDS
UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT


Art Test Field, skulpturutställning, Alvaret, södra Öland 11 juni 2022 t.o.m. augusti 2023.

Skulptur i brons och diabas för Österåkers kommun, invigning juni 2023.