ERIK WENNERSTRANDS
UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKTArt Test Field, skulpturutställning, Alvaret, södra Öland 11 juni 2022 t.o.m. augusti 2023.